Enkel og automatisk utveksling av elektroniske dokumenter

VAX 360 er din professionelle integrationsløsning for udveksling af elektroniske dokumenter via NemHandel, PEPPOL og VANS såvel indenlandsk som udenlandsk.

Få styr på dokumenterne

Uanset om du er lille eller stor, national eller global, privat eller offentlig samt hvilken branche, du repræsenterer, kan du udveksle elektroniske fakturaer, kreditnotaer, rykkere, ordrer, ordrebekræftelser, UTS’er mm med VAX 360.

Med VAX 360 har du altid det store overblik over dine dokumenter. Du kan se både afsendte og modtagne dokumenter, ligesom du kan opsætte og gemme forskellige søgekriterier.

Funktioner i VAX 360

VAX 360 har en række funktioner, der gør, at løsningen nemt kan tilpasses netop din virksomhed – uanset om du skal sende din første faktura, eller om du allerede har stor erfaring med elektronisk dokumentudveksling.

Dokumentantal

Afhængig af hvor mange elektroniske dokumenter, du har behov for at udveksle, vokser VAX 360 vokser med dig.

Lovpligtige profiler

VAX 360 understøtter de minimumsprofiler, der er udstedt for at sikre, at to parter kan handle elektronisk med hinanden.

Konverteringsmodul

En konvertering er en teknisk omformning fra ét dokumentformat til et andet, og VAX 360 har et indbygget konverteringsmodul.

Statusbesked

Du modtager altid en automatisk genereret email, såfremt et dokument fejler. Du har desuden mulighed for at modtage en Statusbesked som xml-fil med information om afsendte elektroniske dokumenter.

Connectorer

VAX 360 har interfaces/connectorer til og fra en række forskellige infrastrukturer, hvilket gør det muligt at udveksle elektroniske dokumenter via flere kanaler.

Dokumentarkiv

VAX 360 opbevarer elektroniske dokumenter i et midlertidigt datalager af hensyn til sikkerhed for korrekt dataudveksling og for gennemførelse af nødvendig behandling.

Ordre- og Katalogprofiler

VAX 360 understøtter både de simple og de avancerede ordre- og katalogprofiler. Jo større grad af automatisering man ønsker, og des mere avancerede indkøb man forventer at understøtte, des mere avancerede profiler skal der bruges.

Nye dokumenttyper

VAX 360 kan håndtere langt de fleste dokumenttyper.

Roller

VAX 360 er udstyret med et rollestyringsmodul, der gør det muligt at tilpasse løsningen på medarbejderniveau. Der kan desuden oprettes nye roller.

Løsninger efter behov

Vi har skræddersyede løsninger til alle virksomhedsstørrelser

Start-Up

 • Minimunsprofiler i henhold til lovgivningen
 • 300 dokumenter i kvartalet
 • Fejlbesked
Bestil nu

Small

 • Minimumsprofiler i henhold til lovgivningen
 • 600 dokumenter i kvartalet
 • International udveksling (PEPPOL)
Se hele løsningen
Mest populær

Standard

 • Minimumsprofiler i henhold til lovgivningen
 • 1.250 dokumenter i kvartalet
 • Konverteringsmodul
Se hele løsningen

Business

 • Minimumsprofiler i henhold til lovgivningen
 • Simple ordre- og katalogprofiler
 • 2.500 dokumenter i kvartalet
Se hele løsningen

Professionel

 • Minimumsprofiler i henhold til lovgivningen
 • Avancerede ordre- og katalogprofiler
 • Kundespecifikke tilpasninger
Se hele løsningen

Er du i tvivl?

Få hjælp til at vælge den rette løsning.

Ring til vores dygtige supportere og få hjælp til at finde den bedste løsning til dit behov

Få hjælp til at vælge

Referencer

Vores kunder har med succes optimeret deres
forretningsgange og processer.